«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

16.01. 2021. notika LSDSP 49. Kongress. Tas notika attālināti un noritēja veiksmīgi, lai gan bija nelielas bažas, - kā nekā, pirmo reizi. Kongress atskatījās uz savu darbību, atzīmēja grūtības, veiksmes un neveiksmes.

Pirmo reizi LSDSP nepiedalījās Rīgas pašvaldības ārkārtas vēlēšanās, kas notika sadarbibas partneru nekonsekventās rīcības dēļ. Šobrid partijai ir 17 pašvaldību deputāti , un tiek plānots skaitu pavairot šī gada pašvaldību vēlēšanās. Partija nesaņem valsts atbalstu, tai nav ietekmīgu sponsoru no malas, uzturēšanas izdevumus sedz biedri paši. Partiju joprojām vadīs Jānis Dinevičs, vietnieki Margarita Krauča un Aivars Timofejevs, bet valdē Dagnis Reinsons, Māris Pļaviņš ( Rīgas apgabals ), Silvija Tisčenko, Juris Apinis ( Vidzemes apgabals), Daiga Ceipeniece, Malda Kristovska ( Latgales apgabals), Atis Avots, Ingus Zālītis ( Zemgales apgabals), Aidis Herings, Ojārs Ābelnieks ( Kurzemes apgabals) un Dagmāra Enkuzena no LSDSP Sieviešu apvienības- tā lema kongresa delegāti. Kongress pieņēma trīs rezolūcijas: Par veselības aprūpi, Par izglītību un Par beznosacījumu ienākuma sistēmas ieviešanu. Aicināja nobalsot par pēdējo Eiropas saitē https://lv.eci-ubi.eu , kur jau no Latvijas ir saņemts 48,5 % atbalsts