«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

Foto: dzejasdienas.com

Dzejnieka Raiņa kādreiz, pirms vairāk kā simts gadiem veidotā partija, LSDSP šodien, 24.martā, ar skumjām atvadās no sava izcilā biedra un izcilā dzejnieka Ulža Bērziņa. Ulža Bērziņa mīlestība pret savu zemi un savu tautu apvienojās, tāpat kā Rainim, ar rūpēm par visu pasauli, kurā katram, katrai tautai, katram cilvēkam ir sava vieta, kur dzīve saistās teiksmās un saskaņās. Dodot savu ieguldījumu pasaules gara bagātībās šie abi, ārkārtīgi nozīmīgie Latvijai dzejnieki, nesa svešu tautu kultūras sasniegumus latviešu tautai, tulkojot un skaidrojot izcilākos, gadsimtiem pasaulē krātos dārgumus un rādīja pasaulei Latvijas ieguldījuma līdzvērtīgumu kopējā kultūras ainavā. Pārmaiņu laikos Uldis Bērziņš, tāpat kā savulaik Rainis, nevarēja stāvēt malā un nesavtīgi dalījās ar savām spējām, zināšanām un pieredzi, ziedoja savu laiku un spēkus, apvienoja savas pūles ar biedru, draugu, daudzo Latvijas neatkarības aizstāvju pūlēm, iesaistoties Latvijas valsts demokrātiskas pārvaldes veidošanā. Tiklīdz kā 1989.gadā parādījās iespēja palīdzēt ar savām zināšanām un spējām dzejnieka Raiņa veidotās partijas darba turpināšanai Latvijā, dzejnieks Uldis Bērziņš pievienojās 1904.gadā dibinātās LSDSP ideju virzītājiem, kuri kopā ar trimdas pārstāvjiem atjaunoja LSDSP darbību Latvijā. Nenovērtējams bija Ulža ieguldījums, kad viņš uzņēmās partijas vadīšanu tai ļoti grūtā brīdī, 1991.gadā, un palīdzēja pārvarēt šķēršļus un nesaskaņas, turpinot arī vēlāk, pēc 1993.gada, kad viņš vairs nebija LSDSP vadītājs, palīdzēt risināt daudzus grūtus uzdevumus, tai skaitā pārstāvēja LSDSP kā valsts prezidenta amata kandidāts 1996.gadā, vienlaicīgi dodot savu galveno ieguldījumu Latvijai - turpinādams plašu un ražīgu radošo, dzejnieka un tulkotāja, darbu. Līdzīgi arī Rainis vienmēr iestājās par Latvijas valsti, par izglītību un kultūru, ieņemdams arī Latvijas Republikas izglītības ministra amatu no LSDSP, bet nepārtraukti veikdams savu radošo tautas dzejnieka darbu. Mēs, LSDSP biedri un atbalstītāji, esam pateicīgi Uldim Bērziņam par viņa nesavtīgo ieguldījumu savas tautas un visas cilvēces nākotnes veidošanā, gan vadot un līdzdarbojoties LSDSP, gan radot savus nemirstīgos sasniegumus vārda mākslā. Mēs, visi kam dārga Latvija, skumstam kopā ar Ulža ģimeni un draugiem Latvijā un visā pasaulē par lielo zaudējumu.

LSDSP vārdā LSDSP priekšsēdētājs Jānis Dinevičs Rīgā, 24.03.2021.