«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

Esam pārliecināti, ka ģimene ir stipras sabiedrības pamats, tāpēc mūsu komandas mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu novada attīstību, kas nodrošinātu cilvēkiem kvalitatīvu dzīves telpu- ģimenisku un sakoptu vidi, kvalitatīvu izglītību un brīvā laika pavadīšanas iespējas, drošību un sabiedriskā transporta pieejamību.