«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

Mēs kopā ar SIA” Rīgas satiksme” veidosim efektīvāku pilsētas transporta sistēmu.

Turpināsim attīstīt mūsu iesākto un esošās varas degradēto projektu- piemērotu un pieejamu “novieto un brauc” sistēmu, tādējādi samazinot auto sastrēgumus, troksni un piesārņojumu pilsētā. Tieksimies uz to, lai ikviens Rīdzinieks spētu darbā nokļūt ar sabiedrisko transportu.  Saglabāsim esošās atlaides sabiedriskajā transportā un pilnveidosim kopējo atlaižu sistēmu. 

Attīstīsim veloceliņus un ūdenstransportu. Uzlabojot transporta kustību pilsētā, vaicāsim padomu īstajiem nozares profesionāļiem - sabiedriskā transporta vadītājiem. Viņi vislabāk zin, kas jāuzlabo katrā krustojumā, pagriezienā, ceļa posmā, kur prioritāri vajag uzlabot ceļa segumu, kur uzlabot luksoforu darbību, lai kopējā transporta plūsma pilsētas ielās uzlabotos. Sadarbojoties ar Satiksmes ministriju un valdību, jāmeklē kopējus risinājumus tranzīta ielu uzturēšanai un attīstīšanai, galvenokārt uz ostu. Ir jāparedz valsts līdzfinansējums Rīgas pilsētas maģistrālo ielu uzturēšanai - tas jāietver arī likumā par galvaspilsētu Rīgu. Daudzās vietās bedrīšu lāpīšana ir izšķērdība. Jāasfaltē ir pa posmiem, nevis atsevišķas bedrītes. Pieprasīsim no ceļu remontdarbu veicējiem uzlabot darbu kvalitāti, konkursos nosakot prioritāti ilgākam garantijas laikam, nevis zemākajai cenai. Mēs neesam tik bagāti, lai varētu lēti remontēt. Nodrošināsim, lai līdz asfalta seguma nomaiņai tiktu savestas kārtībā komunikācijas, kas atrodas zem asfalta seguma.